Kategori: Diğer Çözümler
Gösterim: 5666

Dış Kaynak Kullanımı bir şirketin asıl uzmanlık alanına odaklanıp uzmanlık alanı dışındaki konularda konunun uzman şirketlerinden hizmet alması anlamına gelmektedir. Günümüzde şirketler rekabetçi iş dünyasının şartları gereği sadece kendi profesyonel kabiliyetleri üzerine odaklanarak başarılı olabilmektedirler.

 

Kurumlar operasyonlarını daha iyi yürütebilmeleri için yazılım, donanım, iletişim altyapısı, güvenlik gibi alanlarda kaynaklara ihtiyaç duymaktadırlar Ancak, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmeleri, bu konularda uzman personeli sürekli kendi yapılarında barındırarak en verimli süreçleri uygulamaları, bir teknoloji firmasına göre çok daha zor, pahalı ve risklidir. Tüm bu süreçlerin toplam maliyeti ise genellikle çok yüksektir. Bu sebepten dolayı kârlılık oranlarının çok düştüğü günümüz rekabetçi iş dünyasında şirketler bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını Dış Kaynak Kullanımı metoduyla karşılama yoluna gitmektedirler.

 

Dış Kaynak Kullanım Faydaları